Trà sữa Ding Tea – Sóc Sơn

Trà sữa DingTea – Trạm Trôi
2 Tháng Bảy, 2018
Trà sữa DingTea – Phùng
2 Tháng Bảy, 2018

Quán trà sữa DingTea tại Sóc Sơn – Hà Nội, 1 mẫu thiết kế nằm trong chuỗi các cửa hàng trà sữa của Ding Tea