Trà sữa DingTea – Trạm Trôi

Trà sữa DingTea – Trương Định
2 Tháng Bảy, 2018
Trà sữa Ding Tea – Sóc Sơn
2 Tháng Bảy, 2018

Quán trà sữa DingTea tại thị trấn Trạm Trôi – Hoài Đức – Hà Nội, 1 mẫu thiết kế nằm trong chuỗi các cửa hàng trà sữa của Ding Tea