Thi công và hoàn thiện

Lập kế hoạch tổ chức thi công hoàn thiện, thực hiện sản xuất, lắp đặt, cải tạo sau đó bàn giao theo bản vẽ thiết kế đã chốt với khách hàng